top of page

Més nens diagnosticats per patologia per calorAquest passat 8 de juny vàrem presentar a Burgos al Congrés de l'Associació Espanyola de Pediatria els resultats de l'estudi que vàrem realitzar sobre les conseqüències del canvi climàtic a la comarca de la Garrotxa, i més concretament de les patologies relacionades amb la calor, com els cops de calor.

El canvi climàtic és un dels majors reptes sanitaris per al present segle, sent la població pediàtrica una de les més vulnerables als seus efectes. S'estima que en els propers anys hi haurà un augment de diferents patologies, entre elles les causades per l'augment de la calor ambiental relacionades amb l'escalfament global. Fora dels casos de mort per calor, les dades sobre patologia relacionada amb la calor en població pediàtrica són escasses. Ens vam proposar estudiar l'evolució de la patologia relacionada amb calor a l'última dècada a la comarca de la Garrotxa.


Es van diagnosticar un total de 32 nens, i els cops de calor (78,1%) i síncope per calor (9,4%) van ser els més freqüents, essent l'edat mitjana els 6,5 anys. Vam observar una incidència inicial el 2008 de 1,3 casos per cada 10.000 nens i un pic en els últims 3 anys, de 5,8, 10,5 i 8,1 cada 10.000 nens respectivament. Al llarg de la última dècada la incidència ha presentat un augment progressiu estadísticament significatiu, amb un percentatge anual de canvi de + 22,8% (IC 7,6-40,2).


Aquesta troballa hauria de motivar accions concretes i urgents en l'àmbit de la mitigació i l'adaptació del canvi climàtic, tant a la nostra comarca com a la resta del territori.Referència: Campillo i López, F., Foguet i Vidal, A., & Sacristán Vázquez, E. (2019). Evolución de la patología relacionada con el calor en una comarca prepirenaica durante el periodo 2008-2018. 67 Congreso de La Asociación Española de Pediatría. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333666064_Evolucion_de_la_patologia_relacionada_con_el_calor_en_una_comarca_prepirenaica_durante_el_periodo_2008-2018

18 views0 comments

Comments


bottom of page