top of page

Com contactar amb nosaltres

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU) es troba situada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, a Olot (Girona).

Per rebre atenció a la consulta, cal que adreçar-se al seu professional d'atenció primària o hospitalària perquè cursi la derivació.

Dades de contacte

Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica

Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Avinguda Països Catalans, 86

17800 Olot (Girona)

Horari: dimecres 12:30-17:30

Tel:         972 26 18 ext. 6196
Email:    pehsu@hospiolot.cat

Sol·licitud enviada!

bottom of page