top of page

PEHSU Garrotxa

Què és una PEHSU?

 

Les Unitats de Salut Mediambiental Pediàtrica o PEHSU, per les seves sigles en anglès (Pediatric Environmental Health Specialty Unit) són unitats clíniques en què pediatres especialitzats en SMAP treballen en equip amb altres sanitaris i pro- fessionals de diversos àmbits per oferir assistència clínica, educació comunitària, formació i capacitació de professionals, assessorament d’agències i entitats, i recerca, que l’Organització Mundial de la Salut situa al centre del maneig de l’SMAP

Los niños corriendo
La PEHSU Garrotxa

 

A Catalunya s’entoma el repte de posar en marxa una PEHSU el 2016, al si d'un equip pediàtric territorial a la comarca de la Garrotxa. En aquest temps, la PEHSU Garrotxa ha ofert assessorament a diferents agències en diferents matèries d’SMAP, com ara salut infantil i tabac, alcohol o altres drogues; cursos i seminaris sobre SMAP per a sanitaris; divulgació a la comunitat mitjançant ràdio, televisió locals i xarxes socials, i tallers a escoles i instituts. Les activitats principals que ha dut a terme en l’àmbit clínic han estat les següents:

 

  1. Cribratge mediambiental de l’embaràs («Full Verd») : detecció i maneig dels riscos ambientals més importants de l’embaràs. Implantat al programa de seguiment de l’embaràs de tota la Garrotxa i adreçat a parelles embarassades, visites preconcepcionals o durant l’alletament.

  2. Consulta de deshabituació tabàquica de l’embaràs: suport i seguiment de les embarassades o les seves parelles que vulguin deixar de fumar.

  3.  Consulta de mediació i consum: mediació per a adolescents i preadolescents amb conflictes familiars, de l’àmbit acadèmic o de l’entorn social. Atenció als primers consums de drogues legals o il·legals i a les problemàtiques derivades.

  4.  Consulta de pediatria ambiental: avaluació i maneig de malalties i riscos ambientals des de l’etapa periconcepcional fins al final de l’adolescència.

  5. Recerca clínica: basada en l’assistència, eminentment translacional.​

bottom of page